Courses 
Računalna fizika | F133
Klasična mehanika 2 | F106
Elektrodinamika 1 | F108
Uvod u statističku fiziku | F109
Nauk o čvrstoći | T106
Matematičke metode fizike | F110
Baze podataka i analiza procesa | I108
Računalo u nastavi | I109
Specijalna i opća teorija relativnosti | F112
Kvantna mehanika 1 | F113
Osnove fizike kondezirane materije | F115
Sigurnost informacijskih sustava | I110
Sustavi e-učenja | I111This course requires an enrolment key
Elektrodinamika 2 | F131
Uvod u astronomiju i astrofiziku | F123