Courses 
Psihologija odgoja i obrazovanja 1 | Z109
Opća pedagogija | Z111
Kvantna mehanika 2 | F116
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1 | F117
Statistička obrada podataka pomoću računala | I112This course requires an enrolment key
Atomska fizika i spektroskopija | F130
Konstruiranje pomoću računala | I113
Osnove fizičke elektronike | F119
Psihologija odgoja i obrazovanja 2 | Z110
Didaktika | Z112
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2 | F122
Teorija informacija | I114This course requires an enrolment key
Modeliranje informacijskog sustava | I115
Praktikum iz osnova elektronike | F125
Viši fizikalni praktikum | F118
Odabrana poglavlja fizike | F132