fizika
You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
1. godina studija
 1. Osnove fizike 1
 2. Matematika 1
 3. Osnove informatike
 4. E-ured
 5. Tjelesna i zdravstvena kultura 1
 6. Opća i anorganska kemija 1
 7. Podatkovne komunikacije i mreže računala
 8. Geometrija ravnine i prostora - Uvod u algebru
 9. Strani jezik 1
 10. Osnove fizike 2
 11. Matematika 2 - integralni račun
 12. Tjelesna i zdravstvena kultura 2
 13. Linearna algebra 1
 14. Opća i anorganska kemija 2
 15. Algoritmi i strukture podataka
 16. Strani jezik 2
2. godina studija
 1. Osnove fizike 3
 2. Matematika 3 - funkcije više varijabli
 3. Osnove fizikalnih mjerenja i statistička analiza
 4. Praktikum iz osnova fizike A
 5. Osnove programiranja 1
 6. Strani jezik 3
 7. Tjelesna i zdravstvena kultura 3
 8. Osnove fizike 4
 9. Klasična mehanika 1
 10. Praktikum iz osnova fizike B
 11. Diferencijalne jednadžbe
 12. Tjelesna i zdravstvena kultura 4
 13. Osnove programiranja 2
 14. Strani jezik 4
 15. Multimedijski sustavi
3. godina studija
 1. Računalna fizika
 2. Klasična mehanika 2
 3. Elektrodinamika 1
 4. Uvod u statističku fiziku
 5. Nauk o čvrstoći
 6. Matematičke metode fizike
 7. Baze podataka i analiza procesa
 8. Računalo u nastavi
 9. Specijalna i opća teorija relativnosti
 10. Kvantna mehanika 1
 11. Osnove fizike kondezirane materije
 12. Sigurnost informacijskih sustava
 13. Sustavi e-učenja
 14. Elektrodinamika 2
 15. Uvod u astronomiju i astrofiziku
1. godina studija
 1. Psihologija odgoja i obrazovanja 1
 2. Opća pedagogija
 3. Kvantna mehanika 2
 4. PENF1
 5. Statistička obrada podataka pomoću računala
 6. Atomska fizika i spektroskopija
 7. Konstruiranje pomoću računala
 8. Osnove fizičke elektronike
 9. Psihologija odgoja i obrazovanja 2
 10. Didaktika
 11. PENF2
 12. Teorija informacija
 13. Modeliranje informacijskog sustava
 14. Praktikum iz osnova elektronike
 15. Viši fizikalni praktikum
 16. Odabrana poglavlja fizike
2. godina studija
 1. Metodika nastave fizike 1
 2. Metodika nastave informatike
 3. Projektni menadžment
 4. Menadžment znanja
 5. Rudarenje podataka
 6. Osnove umjetne inteligencije
 7. Povijest fizike
 8. Metodika nastave fizike 2
 9. Praktikum iz metodike nastave informatike
 10. Diplomski rad
1. godina studija
2. godina studija
 1. Praktikum fizike - kemija
 2. Elementarna fizika I
 3. Elementarna fizika II
3. godina studija
4. godina studija
5. godina studija
 1. Digitalni dizajn i multimedijalni sustavi - Ekonomija


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31